Downtown Yoga užsiėmimų taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Downtown Yoga ir Aistės Burnytės (toliau – Treneris) paslaugomis bei dalyvauja Downtown Yoga rengiamuose mokymuose, seminaruose ir pratybose, kurie rengiami Downtown Yoga salėje ir už jos ribų. Visi asmenys, norintys naudotis Downtown Yoga ir Trenerio paslaugomis (toliau – Lankytojai), privalo susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Downtown Yoga paslaugomis.

 

  1. Prieš pradedant sportuoti, patartina pasitarti su gydytoju. Lankytojas turintis sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų pačiam lankytojui, ar kitų lankytojų sveikatai ir gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Downtown Yoga Trenerį. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Downtown Yoga trenerių teikiamomis paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Downtown Yoga užsiėmimuose, tenka Lankytojui. Downtown Yoga ir Treneris neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei atsitikusios turtinės bei neturtinės ž
  2. Lankytojai, norintys naudotis Downtown Yoga paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį apsilankymo mokestį arba įsigyti kartinį abonementą (toliau – Abonementas).
  3. Įsigijus kartinį arba neribotą Abonementą, jis pradeda galioti nuo pirmo užsiėmimo ir galioja 6 savaites. Pasibaigus Abonemento galiojimo laikui, neišnaudoti kartai į kitą mėnesį Jie anuliuojasi kartu su Abonemento galiojimo laiku. Tai galioja ir bilietams į seminarus, pratybas ar mokymus.
  4. Downtown Yoga narystė yra asmeninė. Naudotis naryste gali tik ją įsigijęs asmuo. Išimtinu atveju, suderinus su administracija, tas abonementas gali būti atiduotas kitam šeimos nariui ar padovanotas kitam asmeniui.
  5. Abonementas gali būti laikinai sustabdytasdėl ligos, pateikus nedarbingumo pažymėjimą, ar dėl asmeninių priežasčių. Apie sustabdymą prašome pranešti klubo registratūros darbuotojams telefonu,+37061647500. Praėjusia data klubo narystė nėra stabdoma ir prarastas laikas nėra kompensuojamas.
  6. Nepalikite asmeninių daiktų be priežiūros. Downtown Yoga ir treneriai neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Užmiršti Lankytojo daiktai yra saugomi 30 dienų.
  7. Vaikai iki 12 metų į užsiėmimus neįleidžiami.
  8. Lankytojai Downtown Yoga paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį.

 

 

Kiekvienas Lankytojas, atėjęs į Downtown Yoga užsiėmimus ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Downtown Yoga teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Downtown Yoga vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Downtown Yoga administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo.